ရသကဗ်ာမ်ား tagged posts

စိတ္ရဲ႔မွီရာ

မုန္းတယ္...ဂဏန္းေတြကိုမုန္းတယ္ ဒါေပမဲ့ ကဏန္းတိုင္းမဟုတ္ဘူး အျမတ္စာရင္းမွာ ေပၚေနတဲ့ ဂဏန္းကိုမမုန္းဘူး အနီေရာင္ကြင္းနဲ႔ အႏုတ္လကၡဏာျပတဲ့ ကဏန္းကိုမုန္းတယ္Read More

အလြမ္း

ပီနန္ကိုခ်စ္တာမဟုတ္ ပထဝီကြၽန္းစုေတြရဲ႕ကပိုက႐ိုဖြဲ႕တည္မႈကိုခ်စ္တာRead More

ေခတ္္တိုင္း

ဘယ္သူက ဘယ္သူ႔လူမွန္းမသိဘူး ဘယ္သူက ဘယ္သူ႕ကို ေမြးစားထားလဲ အကဲခတ္လို႔မရဘူး ဘယ္သူက ဘယ္သူ႕ထဲကလဲလို႔ မွန္းဆမရဘူးRead More

စြန္႔ပစ္ပစၥည္း

မင္းဟာ ငါမုန္းထားတဲ့သူ ကမၻာေတြေျပာင္းလို႔ ဘဝေတြျခားလည္း မင္းကို မုန္းတာ မွတ္မိေနတုန္းပဲRead More

က်ိတ္ၿပံဳး

ႏူးည့ံတဲ့အထိေတြ႕တစ္ခု သူ႔ႏႈတ္ခမ္းနဲ႔ ကိုယ့္ပါးၾကားမွာျဖစ္တဲ့အခ်ိန္ဟာ နံနက္အလင္းျပဴလာေစတာေပါ့ ဒါ အနမ္းမဟုတ္ဘူးRead More

ဒို့ႏွစ္ေယာက္

ေအးျမျခင္းက လန္းဆန္းမႈတစ္မ်ဳိးေပးတယ္ ေႏြးေထြးျခင္းက ၾကည္လင္ေပ်ာ့ေျပာင္းေစတယ္Read More