ေနဘုရင္နဲ႔ လမိဖုရားရဲ႔ ရင္ေသြး tagged posts

ေနဘုရင္နဲ႔ လမိဖုရားရဲ႕ ရင္ေသြး

182321_238790496223886_899673859_n စၾကဝဠာရဲ႕ အစီအစဥ္တက်ျဖစ္မႈကို အံ့ၾသမိဘူးလား ေနကမၻာၿဂိဳဟ္နဲ႔ လကမၻာၿဂိဳဟ္ရဲ႕ၾကားမွာ ကံေကာင္းျခင္းေတြ လက္ခံရရွိေနတဲ့ ေျမကမၻာၿဂိဳဟ္အေၾကာင္း။Read More