“မ႐ုိးသားျခင္း = ဆံုး႐ႈံးျခင္း”

g လူတုိင္းဟာ အဖဲြ႕အစည္း သို႔မဟုတ္ မိသားစု တစ္ခုရဲ႕ ဦးေဆာင္ေနသူ သို႔မဟုတ္ ေနာက္က ပံ့ပိုး လုပ္ေဆာင္ေနရသူ အျဖစ္ ရိွေနၾကပါတယ္။ ဘယ္ေနရာမွာပဲ လုပ္ေဆာင္ေန ရပါေစ။ ႐ိုးသားမႈနဲ႔ စိတ္ဓာတ္ အဆင့္ အတန္း ျမင့္မားမႈကို ပ်ဳိးေထာင္ ေလ့က်င့္ၾကရမွာပါပဲ။Read More

“မေန႔က အဆင္မေျပမႈမ်ား”

depressed-girl (1) မ်က္ရည္ေတြက ပါးေပၚမေရာက္ဘူး ဝမ္းမနည္းဘူး ေစတနာမရွိလို႔ ေနာင္တလည္း မရွိဘူး သံေဝဂ မျဖစ္လို႔ ဆံုးျဖတ္စရာ မလိုဘူး ဒါေနာက္ဆံုး မဟုတ္လည္း ဂ႐ုစိုက္စရာမလိုဘူူး အမွန္ျမင္စရာမဟုတ္လို႔ ဥာဏ္လည္း မလိုဘူး ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ စိတ္မခ်လို႔ ေသလို႔လည္း မျဖစ္ေသးဘူး ျဖစ္ခ်င္တဲ့ဆႏၵ ဘာမွမရွိလို႔ ဟန္ဆုိတာလည္း ကိုယ့္ဖို႔မလို မာန္ ကသူ႔ဖို႔မဟုတ္ ကိုယ့္ရဲ႕မာန္ေတြက ေရခဲပန္းပုစကားလံုးေပါ့ မာန္ေတြအရည္ေပ်ာ္လို႔ မ်က္ရည္ေတြအျဖစ္နဲ႔ေလ ဒါေပမဲ့ အဲဒီမ်က္ရည္ေတြက ပါးေပၚမေရာက္ဘူးRead More

စိတ္ရဲ႔မွီရာ

မုန္းတယ္...ဂဏန္းေတြကိုမုန္းတယ္ ဒါေပမဲ့ ကဏန္းတိုင္းမဟုတ္ဘူး အျမတ္စာရင္းမွာ ေပၚေနတဲ့ ဂဏန္းကိုမမုန္းဘူး အနီေရာင္ကြင္းနဲ႔ အႏုတ္လကၡဏာျပတဲ့ ကဏန္းကိုမုန္းတယ္Read More

အလြမ္း

ပီနန္ကိုခ်စ္တာမဟုတ္ ပထဝီကြၽန္းစုေတြရဲ႕ကပိုက႐ိုဖြဲ႕တည္မႈကိုခ်စ္တာRead More

ေခတ္္တိုင္း

ဘယ္သူက ဘယ္သူ႔လူမွန္းမသိဘူး ဘယ္သူက ဘယ္သူ႕ကို ေမြးစားထားလဲ အကဲခတ္လို႔မရဘူး ဘယ္သူက ဘယ္သူ႕ထဲကလဲလို႔ မွန္းဆမရဘူးRead More

စြန္႔ပစ္ပစၥည္း

မင္းဟာ ငါမုန္းထားတဲ့သူ ကမၻာေတြေျပာင္းလို႔ ဘဝေတြျခားလည္း မင္းကို မုန္းတာ မွတ္မိေနတုန္းပဲRead More