အေဝးကလူ

ထုႀကီးထည္ႀကီးဒုကၡႀကီးက မင္းကိုစြဲလန္းျခင္း
တန္ျပန္ဒုကၡ မင္းလဲရဖို႔ ငါ့ရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းျခင္း
တဖက္သတ္ဒုကၡ ကိုယ္စီမ်ား ႏွလံုးသားေတးခ်င္း
မေပါင္းဆံုရေအာင္ ကိုယ္တိုင္အံႀကိတ္ခံၾကရင္း
႐ိုးသားမႈကို အၿပိဳင္ဟန္ေဆာင္ၾကရင္း
တေယာက္မ်က္လံုးတေယာက္တူးဆြခြင္း
ဘယ္ေတာ့မွ တူူးေဖာ္လို႔မရမယ့္ အခ်စ္ေရနံတြင္း
လိုအပ္ခ်ိန္မွာ ႐ိုးသားစြာ ကူညီအားေပးရင္း…

ဒီေန႔ေတာ့ မင္းအတြက္ျဖစ္ခဲ့ၿပီ
ဒီညေတာ့ မင္းေၾကာင့္ အအိပ္ခက္ၿပီ
ဒီကဗ်ာေတာ့ မင္းသိဖို႔ မဟုတ္လည္းေရးမိၿပီ
ဒီဘဝေတာ့….

၁၆.၁၂.၁ဝ