အခ်ိန္ေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲျခင္း

အခ်စ္ဟာႏုပ်ဳိစဥ္မွာ ပ်ာယီးပ်ာယာနဲ႔ အေရးမႀကီးတာကို အေရးပါေနတယ္။
ရင့္က်က္လာခ်ိန္မွာ ေမ့သလို၊ အေရးမပါသလုိျဖစ္လာတယ္။

အခ်စ္ဟာ ႏုပ်ဳိစဥ္မွာ သီးပြင့္ေဝဆာ မက္ေမာစရာသစ္တစ္ပင္ပါ
ရင့္က်က္လာခ်ိန္မွာ မႈိေပါက္ေနတဲ့သစ္ေဆြးတစ္တံုးပါ

အခ်စ္ဟာ ႏုပ်ဳိစဥ္မွာ ႏွလံုးသားကို ေႏြးေထြးဆူပြက္စြာ ႐ုန္းထေစတယ္
ရင့္က်က္လာခ်ိန္မွာ ႏွလံုးသားကိုေရွာ့႐ိုက္မွလႈပ္႐ံုရယ္

အခ်စ္ဟာ ႏုပ်ဳိစဥ္မွာ ျပကၡဒိန္ေတြကို အလြတ္ရေစတယ္
ရင့္က်က္လာခ်ိန္မွာ ျပကၡဒိန္ေတြ ကုန္လြယ္ေစတယ္

တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ စိတ္ပ်က္ေပမယ့္၊ လမ္းခြဲလို႔ မရတာ
အခ်စ္ရဲ႕ ဒဏ္ခတ္မႈ၊ သစၥာတရားရဲ႕က်ိန္စာ
ေပ်ာ္ပါးတာနဲ႔ မကာမိတဲ့ေရာဂါရလိုက္သလိုမ်ဳိးနဲ႔ ခပ္ဆင္ဆင္ေပါ့
ေမာပမ္းေနတဲ့ ႏွလံုးသားေတြ ဆူပြက္ေနတာ
အခ်စ္ေၾကာင့္ မဟုတ္ေတာ့ဘူး

4.2.07    10:40 Pm