လြဲေနတဲ့စံမ်ား

ငါ့ကိုေဘးလူေတြက ပိုသိတယ္
ငါ့ကိုယ္ငါ မသိဘူး

ငါ့ကိုယ္ငါသိေနတာက ငါစြမ္းေဆာင္ႏိုင္တယ္ေပါ့
ဒါေပမဲ့ ဘယ္သူမွ လက္ခုပ္မတီးဘူး။
လက္ခုပ္စည္းခ်က္ေလးေတြလုိုက္ေပးတယ္
ေလနဲ႔အတူ သစ္ရြက္ေလးေတြက လက္ခုပ္စည္းခ်က္ေလးေတြလိုက္ေပးတယ္

ငါ့ကိုငါမသိေသးတဲ့ဘဝမွာ။
တျခားမသိတာေတြ ထပ္သိခ်င္ေနေသးတာ
မသိမႈလို႔ေခၚမွာလား….

ဘဝလမ္းမွာ ငါ႐ုန္းကန္ေလွ်ာက္လွမ္းေနတယ္ေပါ့
ဒါေပမဲ့ ဘယ္သူမွ ကားႀကံဳမေခၚၾကဘူး
ေဖာက္ၿပီးခဲ့တဲ့ လမ္းေတြကဘဲ ေရွ႕ဆက္ေလွ်ာက္ဖို႔ေျပာတယ္။

ငါ့ကိုငါေတာ့ အားလံုးကို ေပးဆပ္ေနတယ္ေပါ့
ဒါေပမဲ့ ဘယ္သူမွ မခံစားရသလိုပဲ။
ဒါဟာလည္း ျဖစ္ပ်က္…။

င့ါကို သူမ်ားေတြ သတ္မွတ္တဲ့အတိုင္း လက္ခံရေတာ့မယ္။
ငါ့ကိုယ္ငါ သတ္မွတ္အဓိပၸာယ္ဖြင့္လို႔မရႏိုင္

င့ါကိုငါသိလည္း အက်ဳံးမဝင္ဘူး
ေဘးလူသိတဲ့ ငါ့အေၾကာင္းကဘဲ အက်ဳံးဝင္ေနခဲ့ေပါ့။

9:27 Am