အထီးက်န္အတၲ

စကားပင္            ။     ။  အခက္ေတြမွာအရြက္ေတြမရွိဘူး
ဒါေပမဲ့ အထီးမက်န္ဘူး
ဝါးပင္                  ။      ။  ေအာက္ေျခမွာ ရွင္းလင္းၿပီး
အံု႕ဆိုင္းေနတဲ့အရြက္ေတြ အထက္မွာေဝလို႔
သူလဲ အထီးမက်န္ဘူး
ပုဏၰရိတ္            ။       ။  ညီညီညာညာစံတိထားတဲ့ ပံုစံခြက္မွာ
သူ႔အရြက္ သူ႔အခက္နဲ႔သူသိပ္သည္းလို႔
သူလဲအထီးမက်န္ဘူး
အေဆာက္ဦး     ။       ။  ေလွ်ာက္လမ္းတိုင္ေတြ စီရရီလမ္းမွာ
ဝင္လာထြက္သြား ေျခရာမ်ားနဲ႔
သူလဲအထီးမက်န္ဘူး

အထီးက်န္ေနတာ ငါတစ္ေယာက္တည္း
အထီးက်န္တာဘဲ ငါ့ေဘးနားမွာ သိုင္းဝိုင္းေနလဲ
တစ္ကိုယ္တည္းဘဲ ငါေျ>ြခလို႔ရံတဲ့သူရွိလဲ
ငါဟာ အထီးက်န္ေနဦးမွာဘဲ….
အတၱက အေဖာ္မွမႀကိဳက္တာ။        ။

12.2.07     5:10 Pm
Lotus Nikko

ကုသိနာ႐ံု