မင္းနဲ႔ ငါနဲ႔

old-couple-holding-hands

ခြဲယူထားတဲ့ စံပယ္ေတြ ေျခာက္ေသြ႕ေပမယ့္
ရွင္သန္လန္းဆန္းေနတဲ့ ဒို႔ရဲ႕ေမတၱာ

ေဝမွ်မိတဲ့ အိပ္ရာခင္းေတြ တြန္႔ေၾကမြဲေဖ်ာ့လာေပမယ့္
အေရာင္ေသြးက်မသြားတဲ့ ဒို႔ရဲ႕ အခ်စ္ပါ

သဝန္တိုရတဲ့ ျပႆနာေတြမ်ားလာေပမယ့္
အျပစ္ျမင္လို႔မရတဲ့ ဒို႔ရဲ႕ အၾကင္နာအားပါ

ေပးဖို႔ခက္တဲ့ အခ်ိန္ေတြ ဒို႔ႏွစ္ေယာက္ၾကားမွာရွိလဲ
အခ်ိန္တိုင္းမင္းမူေနတာ ကိုယ္စီအေၾကာင္းပဲ

အနီးအပါးမွာ ယုယစြာေဖးမခြင့္မရလည္း
အာ႐ံုသိစိတ္လႈိင္းေတြနဲ႔ ကာကြယ္ေပးၿမဲ

ေျပာင္းလဲမသြားမယ့္
အစားမထိုးမယ့္
ဘယ္ေတာ့မွ မရွိမယ့္ ေနာင္တနဲ႔
သံသရာတေလွ်ာက္ ခ်စ္ၾကမယ့္
မင္းနဲ႔ငါနဲ႔