ေနာက္ေၾကာင္း

8085_239617106141225_1998411421_n

မင္းနဲ႔မႀကံဳခင္ထဲက မင္းကိုသိႏွင့္သူ
မင္းနဲ႔ ဆံုလာေတာ့ အရာရာကိုနားလည္ေပးႏိုင္သူ
မင္းနဲ႔ ခ်စ္လာတာ
တစ္ကမၻာပဲရွိတဲ့ ဒီဘဒၵကမၻာမွာမွ မဟုတ္တာ
ေလးကမၻာရွိတဲ့ ဟိုး…သာရကမၻာထဲက
တို႔ေတြ ခ်စ္လို႔မဝ၊ မုန္းလို႔မၿပီးတဲ့
ကမၻာေပါင္းမ်ားစြာမွာ
အခ်စ္ေၾကာင့္ပဲ ငရဲက်
အမုန္းေၾကာင့္ပဲ ဘဝဆက္ၾက
ေမာၿပီဆိုတိုင္း သရဏဂံုတင္လိုက္ၾက