ခင္ပြန္းမဖတ္ရ

tumblr_lzserfu8U41rq3y33o1_400

႐ုပ္ကစိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္တာတဲ့
ဟိုတုန္းက မင္း႐ုပ္က
ဆာလ္မန္ခန္းလိုလို၊ ကီႏူးရိဗ္လိုလို

ငါကလည္း
စိုးျမတ္သူဇာလိုလို၊ ထက္ထက္မိုးဦးလိုလို
ႏွစ္ပါးဂေဟဆက္တဲ့ မဂၤလာရက္မွာ
ေကာက္ညႇင္းထုပ္လို ဝတ္စံုက်ပ္နဲ႔
အၿပံဳးကို ႏွီးခ်ည္ထားတဲ့ပံုေတြဟာ
ဘာမွမျဖစ္ခဲ့သလိုပါပဲလား
ခုေတာ့
မင္း႐ုပ္က
လူရႊင္ေတာ္လိုလို၊ ဒူဘိုင္းေရာဂါသည္လိုလို
႐ုပ္ကစိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္တာတဲ့
ငါကေတာ့ အရင္႐ုပ္ပါပဲ
မေျပာင္းလဲတဲ့ ေမတၱာစိတ္ေၾကာင့္ေပါ့

၂၅-၈-၁၀