ႏွစ္တစ္ႏွစ္ တုိးျပန္ေပါ့ ခ်စ္သူ

f

ဆံပင္ေတြ ျဖဴလဲ ၾကင္နာစြာ ပြတ္သတ္ဖို႔ အဓိကပဲ

သြားေတြက်ိဳးလဲ အျပံဳးေတြက မေျပာင္းလဲ

အၾကည့္ေတြ မႈန္၀ါးလဲ ခ်စ္တတ္တဲ့ မ်က္၀န္းေတြက အားေကာင္းဆဲ

အိုမင္းလာလဲ လတ္​ဆတ္​တဲ့ အၾကင္နာနဲ႔ တင္းၾကပ္စြာ ေပြ႔မွာပဲ

မွတ္ဥာဏ္ေတြ ယိုယြင္းသြားရင္ေတာင္ မသိစိတ္က အလုိလို ခ်စ္ေနမယ္ဆိုတာယံု

ႏွစ္ေတြတိုး၊ အခ်စ္ေတြ မရုိး
ဆံုခ်င္တယ္ကြဲ႔ သံသရာဆံုး

ေငြေသာ္တာ