“ဘ၀”

3d_501

ဘ၀ဆိုတာ ျဖတ္သန္း ကုန္လြန္ခဲ့တဲ့ အခ်ိန္ေတြ လို႔လည္း အျပည့္အ၀ ေျပာ လို႔ မရပါ။ ဘ၀ရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈ ဆိုတာလည္း ဆုေတာင္း ဆုယူ ျပဳလို႔ရတဲ့ အရာ မဟုတ္ပါ။ ဘ၀ ဆိုတာ အေတြ႕အၾကံဳ ေပါင္းခ်ဳပ္လို႔ ညႊန္းဆိုရမွာပါ။ အဲဒီ အေတြ႔ အၾကံဳေတြမွာ ခါးသီးတဲ့ အမွန္တရားေတြ၊ ခံစားရ ခက္တဲ့ ဒုကၡေတြ၊ ေမာခဲ့ရတဲ့ ေသာကေတြ ပါမွာပဲ။ ဒါေတြကို ရင္ဆိုင္ဖို႔ တာ၀န္ ရွိတယ္လို႔ ခံယူထားရင္ ဘ၀ ဆိုတာကို ညည္းတြားေန မွာ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။

ေငြေသာ္တာ