အခ်စ္နဲ႔အၾကင္နာ

866fantasy_love_Wallpaper

အခ်စ္ေရ႕…….

မုန္းတယ္ဆိုတာကို

ၾကံဳလဲမေျပာနဲ႔

တကူးတကလည္းမေျပာနဲ႔

ဘယ္ေတာ့မွလည္း မေျပာနဲ႔ေနာ္….

အၾကင္နာ