“သဘာဝကုိႀကိဳးညႇိျခင္း”

428508_246980055404930_961618207_n

သဘာဝရဲ႕ ႐ႈပ္ေထြးမႈမွာ စနစ္က်မႈေတြရွိတယ္
သပြတ္အူတို႔ ပင့္ကူအိမ္တို႔ကိုု ၾကည့္ပါလား

သဘာဝရဲ႕စြမ္းအင္ေတြဟာ လွ်ဳိ႕ဝွက္ဆန္းၾကယ္လြန္တယ္
လနဲ႔ၾကာ၊ ေနနဲ႔ေနၾကာ ကိုၾကည့္ပါလား

သဘာဝရဲ႕ ဆက္စပ္ေပးမႈက သူ႔သေႏၶနဲ႔သူ ရွိတယ္
သမုဒၵရာရဲ႕ ဓာတ္နဲ႔ျဖစ္တဲ့ ကမာခြံေတြၾကည့္ပါလား

သဘာဝရဲ႕ အားနဲ႔သံစဥ္ ညႇိသလို ညိႇလို႔ရတာေတြရွိတယ္
ရန္ညႇဳိးေတြကို ေမတၱာမိုးေတြျဖစ္ေအာင္ လုပ္ၾကည့္ပါလား

သဘာဝရဲ႕ ရက္ေရာမႈက စၾကာဝဠာမွာရွိတယ္
ကမၻာေျမမွာ ေျခခ်မိတဲ့ မင္းကိုယ္တိုင္ပဲ ေတြးၾကည့္ပါလား
သဘာဝက ဝမ္းနည္းမႈေတြကို စုပ္ယူေပးတတ္တယ္
သဘာဝက ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြက်ေတာ့ ျပန္႔ပြားေစတယ္။

ငါတို႔မင္းတို႔မွာ မျမင္ရတဲ့အားေတြရွိတယ္
ေအးသလား
ေႏြးသလား
မင္းရဲ႕ လႈိင္းကို
မင္းကိုယ္တိုင္ခံစားၾကည့္ပါလား။

ေငြေသာ္တာ