“မေန႔က အဆင္မေျပမႈမ်ား”

depressed-girl (1)

မ်က္ရည္ေတြက ပါးေပၚမေရာက္ဘူး
ဝမ္းမနည္းဘူး
ေစတနာမရွိလို႔
ေနာင္တလည္း မရွိဘူး
သံေဝဂ မျဖစ္လို႔
ဆံုးျဖတ္စရာ မလိုဘူး
ဒါေနာက္ဆံုး မဟုတ္လည္း
ဂ႐ုစိုက္စရာမလိုဘူူး
အမွန္ျမင္စရာမဟုတ္လို႔
ဥာဏ္လည္း မလိုဘူး

ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ စိတ္မခ်လို႔
ေသလို႔လည္း မျဖစ္ေသးဘူး

ျဖစ္ခ်င္တဲ့ဆႏၵ ဘာမွမရွိလို႔
ဟန္ဆုိတာလည္း ကိုယ့္ဖို႔မလို
မာန္ ကသူ႔ဖို႔မဟုတ္
ကိုယ့္ရဲ႕မာန္ေတြက
ေရခဲပန္းပုစကားလံုးေပါ့
မာန္ေတြအရည္ေပ်ာ္လို႔
မ်က္ရည္ေတြအျဖစ္နဲ႔ေလ
ဒါေပမဲ့
အဲဒီမ်က္ရည္ေတြက ပါးေပၚမေရာက္ဘူး

ေငြေသာ္တာ