“ကြၽမ္းက်င္မႈ”

578849_258456500923952_1103122214_n

ကိုယ့္ဘဝရဲ႕ အိပ္မက္၊ ကိုယ့္မိသားစု ဘဝရဲ႕ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ( ၾကီးၾကီး က်ယ္က်ယ္ ေျပာမယ္ဆုိရင္ ကိုယ့္တိုင္းျပည္ တိုးတက္ဖို႔ အတြက္) ေတြ တည္ေဆာက္တဲ့ အခါ ကြၽမ္းက်င္ ပါးနပ္မႈက လုိကိုလိုပါတယ္။ စကားအရာ ကြၽမ္းက်င္စြာနဲ႔ ဆက္ဆံ လုပ္ကိုင္ႏိုင္တာ၊ ဘာသာစကား ကြၽမ္းက်င္တာ၊ သက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္း အတတ္ ကြၽမ္းက်င္တာ၊ ဘက္ေပါင္းစံု ကြၽမ္းက်င္မႈ ရွိေနတဲ့အခါ ကိုယ္လုပ္တဲ့ အလုပ္ဟာ ဆတိုးႏႈန္းေတြနဲ႔ တိုးတက္မႈ ၊ ေအာင္ျမင္မႈေတြ ရရွိမွာပါ။

ေငြေသာ္တာ