ဘ၀ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္

moon-at-night

ဘ၀ရဲ႕ အစမွာ သင္ခန္းစာေတြဟာ

ခက္ခဲခ်င္သေလာက္ ခက္ခဲပါေစ..

ေလာကဓံေတြလည္း အေကာင္းအဆိုး

ၾကိဳက္သလုိ လာစမ္းပါေစ….

ဘ၀ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ေတြမွာေတာ့

ဘယ္လုိပါးနပ္စြာ ေနထိုင္သြားခဲ့သလဲဆိုတာကို

ျပသခဲ့ရမွာပဲ မဟုတ္လား…….

ေငြေသာ္တာ