“စိတ္ရဲ႕အေလ့အထ”

284879_258923127543956_1640986975_n

စိတ္ခံစားမႈေတြနဲ႔ လူ႕ရဲ႕ ဥာဏ္ရည္ ဥာဏ္ေသြးကို ပိုထက္ျမက္ေအာင္ ေလ့က်င့္လို႔ ရသလို၊ အဲဒီ စိတ္ခံစားမႈေတြ ေအာက္မွာ ဝပ္စင္းလိုက္ရတဲ့ ေက်းကြၽန္လည္း ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘယ္လို ခံစားမလဲ၊ ခံစားခ်က္ေတြကို ဘယ္လိုတုန္႔ျပန္ရင္ အေကာင္းဆံုးလဲ ဆိုတာေတြက ဘဝမွာ သိပ္အေရးပါတာေပါ့။ လူ႕အဖဲြ႕အစည္းထဲမွာ ေနသည္ျဖစ္ေစ၊ တစ္ေယာက္တည္း ေနသည္ျဖစ္ေစ၊ ကိုယ့္စိတ္ခံစားမႈ အားလံုးကို အကင္းပါးစြာ စီမံႏုိင္ဖို႔ ခံစားခ်က္ေတြရဲ႕ အတိုင္း အဆကို သိေပးပါ။ ဒါဆုိရင္ အေသးအမႊား ကိစၥေတြမွာ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား ေပါက္ကဲြစရာ လိုမယ္ မထင္ပါဘူး။

ေငြေသာ္တာ