“ေအာင္ျမင္သူနဲ႔ ေအာင္ျမင္မႈ”

400386_257100864392849_531156419_n

ေအာင္ျမင္မႈ ဆုိတာဟာ မ်က္လွည့္လည္း မဟုတ္သလို၊ လွ်ဳိ႕ဝွက္ ဆန္းၾကယ္လည္း မဟုတ္ပါ။ လုပ္သင့္တဲ့ အေျခခံအခ်က္ေတြ ကို ေသေသ ခ်ာခ်ာ လုပ္ရင္ အက်ဳိးဆက္ျဖစ္တဲ့ ေအာင္ျမင္မႈက အေနာက္က ကပ္လိုက္ လာတာပါပဲ။ အလဲြ အမွားေလးေတြေၾကာင့္ ျဖစ္တဲ့ ႐ႈံးနိမ့္မႈေတြဟာလည္း ကိုယ့္ကို ရင့္က်က္မႈ ေပးပါတယ္။ အဲဒီအလဲြေတြကို ျပန္ႀကိဳးစားေလ့က်င့္ရင္၊ ေအာင္ျမင္ေနသူေတြကို ကိုယ့္ရဲ႕ နည္းျပအျဖစ္ ယူဆၿပီး အားထည့္ လုပ္ကိုင္ရင္ ကိုယ့္ရဲ႕မွတ္တိုင္ေတြကို စုိက္ထူသြားရင္း ေအာင္ျမင္သူ ျဖစ္လာမွာပါ။

ေငြေသာ္တာ