သမိုင္းမလွေသာ္လည္း အနာဂတ္လွရေအာင္

နယူးေယာက္ျမိဳ႕ရွိ ယခင္ ကမၻာ့ ကုန္သြယ္မႈဗဟို အေဆာက္အအုံ ၾကီးမ်ားေနရာဝယ္ျပန္လည္ျပဳျပင္ ေရးမ်ားျပဳလုပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ယင္း လုပ္ငန္းခြင္ကို 'ကင္းမဲ့ျခင္းကို ထင္ ဟပ္ျခင္း(ြၽန္ူနခအငညါ ဗဘ်နညခန)' ဟု အမည္ေပးထားသည္။ လုပ္ငန္း ခြင္ဝယ္ ယခင္ကမၻာ့ ကုန္သြယ္မႈ ဗဟိုအေဆာက္အအုံႀကီးမ်ား တည္ ရွိခဲ့ျခင္း၏ပုံရိပ္အျဖစ္ ေလးေထာင့္ အကြက္ႀကီးႏွစ္ခုကို ထင္ရွားစြာ ေတြ႕ႏိုင္၏။

‘တစ္ေက်ာ့ျပန္’ ဆုိသည့္ စကားက ေလာကသဘာဝထဲ အသုံးမ်ားၿမဲ။ အဆုိးေလာကဓံ တစ္ေက်ာ့ျပန္ မွာကိုျဖင့္ လူတုိင္းလန္႔ၾက ေနာက္တစ္ေခတ္တြင္ ေနာက္ စိတ္ညစ္ စရာမ်ား မျဖစ္ၾကရေအာင္ သင္ခန္းစာ ယူစရာ သာဓက မ်ားကို သုံးသပ္မီးေမာင္း ထုိးၾကရသည္။ ၉။၁၁ (ေခၚ) ၉၁၁ (ေခၚ) စက္တင္ဘာ အီလဲဗင္း၏ သမုိင္း တစ္ခုသည္ လည္း ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခု တုိင္ခဲ့ၿပီ။ ဤဆယ္စုႏွစ္ အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေျဖကို ဘယ္လို သည္းခံမႈ မ်ားျဖင့္ ရွာခဲ့ပါသလဲ။ အျမင္မတူၾကသူမ်ား တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ေလးစား စိတ္နဲ႔ ရင္ဆုိင္လုိ႔ ရႏုိင္ခဲ့ၾကလား ဆုိသည္ကလည္း ေတြးၾကည့္စရာ။ ဤျဖစ္ရပ္၏  ေနာက္ဆက္တြဲ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ဂယက္မ်ား အျပင္ စိတ္က်န္း မာေရး ကိစၥ မ်ားကလည္း အေလးထားလာ ရသည့္အရာ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ေခ်ာက္ခ်ားဖြယ္ သမုိင္းကို မယုံၾကည္ႏုိင္စြာ ျမင္ေတြ႕ လက္ခံလုိက္ရ သူမ်ား၏ သံေဝဂ တြင္ အေၾကာက္ တရားနဲ႔ အမုန္းတရား ပိုေနမည္လား။ နားလည္မႈ စစ္စစ္ျဖင့္ျဖစ္ေသာ သံေဝဂရဖုိ႔ My Name is Khan ကဲ့သုိ႔ ႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ကားက အေထာက္အကူျပဳ ခဲ့ပါ သလား။ ထိတ္လန္႔ စရာမ်ားကုိ ထိန္ခ်န္ျခင္းသည္ ေဆးၿမီးတုိ တစ္မ်ဳိးဟု ႐ႈျမင္သူမ်ားလည္း ရွိသကဲ့သို႔ အနိ႒ာ႐ုံမ်ားကို မၾကားလုိ မေျပာလို သူမ်ားလည္း ရွိေနျပန္ရာ …  ”ေျပး …ေျပး၊ ေခါင္းေပၚ လက္တင္ ၿပီးေျပး၊ ေမာ့မၾကည့္နဲ႔” ဟူေသာ မီးသတ္သမား မ်ား၏ ၫႊန္ၾကားမႈမ်ား အၾကား ဘဝကို ကယ္ သည့္ ေျခေထာက္ မ်ားျဖင့္ ေျပးလုိ႔။ လြတ္ေျမာက္ သူမ်ား၏ အေတြ႕အႀကဳံ စာမ်ားက ကမၼ႒ာန္း ဆရာမ်ား ကိုးကားခ်င္စရာ။ ၿပီးတာေတြက ၿပီးသြားေသာ္လည္း မၿပီးခင္ အခုိက္အတန္႔မွာ ပ်က္ခဲ့သည္ မ်ားက တစ္ေထာင့္ တစ္ည ပုံျပင္မ်ားကို အစားထုိးစရာ ျဖစ္ခဲ့ၿပီ။ ၿပိဳက်ေသာအပုံမ်ား ရွင္းရင္းျဖင့္ ထြက္လာသည့္ ပစၥည္း အပြန္းအပဲ့ အက်ဳိး အပ်က္မ်ား ႐ုပ္အေလာင္း မ်ားက မသိကိန္း ပါေသာ ညီမွ်ျခင္း ပုစၧာအခ်ဳိ႕ အတြက္ ထည့္တြက္ ရမည့္ ေပးထားခ်က္ မ်ားျဖစ္ခဲ့ၿပီ။ မီးသတ္သမား အမ်ားစု ေသဆုံးခဲ့သည့္ Marriot ဟိုတယ္ အား ကယ္ဆယ္ေရး အတြက္ ညြန္ၾကားမႈ မ်ားျပဳလုပ္ရာ၊ အထူး ေနရာအျဖစ္ အသုံးခ်ခဲ့သည္။ ဟိုတယ္ ဝန္ထမ္း မ်ားကလည္း ဟိုတယ္မွာ လာတည္းေနသူမ်ားအား ကယ္ ထုတ္ေပးျခင္း၊ အေရးေပၚ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဌာနခ်ဳပ္သို႔ ဧည့္စာရင္းမ်ား ေပးပို႔ထားရွိျခင္း၊ ၄င္း ဌာနခ်ဳပ္မွ ဧည့္သည္မ်ား၏ မိသားစုဝင္မ်ား ကုိ အေၾကာင္းၾကား ေပးျခင္း စသျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးခဲ့သည္။ ဧည့္သည္မ်ားအား ကယ္ရင္း မီးသတ္သမား မ်ားကို ကူညီေပးရင္းျဖင့္ ဟိုတယ္၏ သမိုင္းတြင္ အသက္နဲ႔ ရင္းၿပီး အေကာင္းဆုံး ဝန္ေဆာင္ မႈ မ်ားေပးခဲ့ေသာ ကာလျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ရသည္။ အဆုိးဆုံး အေျခအေနတြင္ အေကာင္းဆုံးမ်ား ေပးဆပ္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ သည့္ လူသား မ်ားသည္ သာမန္ အခ်ိန္ မ်ားတြင္လည္း အေကာင္းဆုံး ေတြကို အားထုတ္ ႏုိင္ၾကမည္ ဆုိလွ်င္ ကမၻာ့သမုိင္းက ေလာကဓမၼကို အဓိပၸာယ္ သစ္ ေပၚေပါက္ေစႏုိင္မည္။  ထို႔အတူပင္ အေကာင္းဆံုး အေျခအေနမ်ားကို မဆိုးဆိုးေအာင္ လုပ္သည့္ သူမ်ား၏ စိတ္အေျခခံ အေၾကာင္းအရင္း ႏွင့္တကြ အေျဖမ်ားကို ရွာႏုိင္ဖို႔ လိုမည္။ အေကာင္းႏွင့္ အဆိုး အင္အားစု မ်ားသည္ ေနရာတိုင္းတြင္ ျဖစ္ေန၊ ရွိေနမည္မွာ မဆန္း။ မိမိခႏၶာ အစု တစ္ခုတည္း၌ပင္ အာ႐ံုသည္ အေကာင္းႏွင့္ အဆိုး ဒြန္တြဲေန သည္ မဟုတ္ေလာ။ ကိုယ့္မွာရွိေသာ စိတ္အခံ မ်ားေပၚ မူတည္လ်က္ အရာရာသည္ ေျပာင္းလဲ သြားတတ္သည္။ မိမိ စိတ္က အရာရာအေပၚ အေကာင္းျမင္ တတ္ေအာင္၊ ခြင့္လႊတ္ တတ္ေအာင္ သတိထားလ်က္ သတၱေလာကႀကီး သဟဇာတျဖစ္ျဖစ္ တိုးတက္ေစရန္ လုပ္ၾကလွ်င္ ေျမကမၻာၿဂိဳဟ္သည္ ေမတၱာ စြမ္းအင္ ထြက္ ရွိေနေသာ ၿဂိဳဟ္ တစ္ခု ျဖစ္ေနမည္။ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ အားလုံး၏ အစြဲက ငါ့ေျမ၊ ငါ့ေရ၊ ငါ့လူမ်ဳိး၊ ငါ့ႏုိင္ငံ ဆုိၿပီး ကမၻာ့ေျမပုံေပၚတြင္ ၾကြားဝင့္ခ်င္ၾကသည္။ အသြင္ မတူလွ်င္ သတ္ျဖတ္ ၫွဥ္း ဆဲျခင္း၊ သဘာဝတရားမ်ား၏ ေျပာင္းလဲ ေဖာက္ျပန္တတ္ျခင္း မ်ားေၾကာင့္ မ်ဳိးတုန္း ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ရသည့္ သတၱဝါမ်ား၊ ေျပာင္းလဲ ေရြ႕ လ်ားလာသည့္ ကမၻာ့ေျမပုံ မ်ား၊ ေနာင္ကိုလည္း ကမၻာ့တုိက္မ်ား အေရြ႕ ေပၚလာဦးမည္ကို သိေနေသာ လူသားမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ေသြးမွျဖစ္ေသာ စ႐ိုက္ဥာဥ္မ်ားကို အကဲခတ္ ထိန္းေက်ာင္းကာ ကမၻာ့ လူသား ပုံစံသစ္ျဖင့္ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး ေလးစားစြာ အသိအမွတ္ျပဳေပးျခင္း၊ အားေပးကာ ေဖးမျခင္း၊ စာနာကာ နားလည္ေပးႏုိင္လွ်င္ မလွေသာ သမုိင္းမ်ားက လွေသာ အနာဂတ္ အတြက္ သင္ခန္းစာ ျဖစ္မည္ဟု ယံုၾကည္မိသည္။

ေငြေသာ္တာ