22-June-2011 ေန႔က ပရဟိတ သာသနာ့၀န္ေဆာင္ေက်ာင္း ဇိ၀ိတာရာမတိုတ္ (မႏၱေလးျမိဳ႔) တြင္သြားေရာက္ လွဴဒါန္းစဥ္

1

၂၀၁၁ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၂ေန ့တြင္ AsianFame Media Group မွ မႏၱေလးျမိဳ ့ရွိ ပရဟိတ သာသနာ ့၀န္ေဆာင္ေက်ာင္း ဇိ၀ိတာရာမတုိက္သုိ ့သြားေရာက္လွဴးဒါန္းခဲ့သည္။