16-May-2011

IMG_0616

၂၀၁၁ခုႏွစ္ ေမလ ၁၆ရက္ေန့ တြင္ Asian Fame Media Group မွ ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ ပရဟိတေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းသုိ ့သြားေရာက္လွဴးဒါန္းစဥ္ ျမင္ကြင္း…