24-June-2011 ေန႔က မိဘမဲ့ကေလးမ်ား ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (မႏၱေလးျမိဳ႔) တြင္ သြားေရာက္ လွဴဒါန္းစဥ္

2

၂၀၁၁ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၄ရက္ေန႔က မိဘမဲ့ကေလးမ်ား ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (မႏၱေလးျမိဳ႔) တြင္ သြားေရာက္ လွဴဒါန္းစဥ္ ျမင္ကြင္းတခ်ဳိ ့….