လူ့စြမ္းအား ပိုင္ရွင္မ်ားရဲ႔ MPAN

Untitled-1

ကြၽန္မအသက္ ၃ဝ ေက်ာ္မွ  ဘြဲ႕လြန္တစ္ခုထပ္ၿပီး တက္ျဖစ္တယ္။ ဘြဲ႕က ‘ျပည္သူ႔ေရးရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ပညာမဟာဘြဲ႕’ ပါ။ အလုပ္ တစ္ဖက္၊ မိသားစုကိစၥ တစ္ဖက္နဲ႔ဆိုေတာ့ ဝန္ထမ္းေတြတက္ႏိုင္တဲ့ ညေနပိုင္းသင္တန္း EMPA မွာ တက္ခဲ့ပါတယ္။ သင္တန္းသား အမ်ားစု ဟာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားတဲ့ အဆင့္ျမင့္ တာဝန္ေတြကို ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းေတြ ျဖစ္ၿပီး ကြၽန္မတို႔လို ပုဂၢလိက ကုမၸဏီေတြနဲ႔ NGO အဖြဲ႕အစည္းေတြက သူမ်ားက လူနည္းစုပါ။ သင္တန္းဆရာေတြ က စီးပြားေရးတကၠသိုလ္က အေက်ာ္ေဇယ် ေတြခ်ည္းပါပဲ။

 ဆရာႀကီး၊ ဆရာမႀကီး ေတြဟာ ဝါသနာ၊ ေစတနာ၊ အနစ္နာဆိုတဲ့ ‘နာ’သံုးရပ္နဲ႔ အပင္ပန္းခံၿပီး  အရြယ္ နဲ႔ မလိုက္ေအာင္ အင္တိုက္အားတိုက္ သင္ၾကား ပို႔ခ် ၾကပါတယ္။ ဝါရယ္၊ သမၻာရယ္၊ ပညာရယ္ ေပါင္းစပ္ၿပီး သင္ၾကားပို႔ခ်တဲ့ အတြက္ အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္တဲ့ ပညာဗဟုသုတေတြ အေတြ႕အႀကံဳ ေတြကို ရခဲ့ပါတယ္။ အသက္အားျဖင့္ ငယ္ရြယ္သူမ်ား ပါဝင္သင္ၾကားရင္ေတာင္ လူသာငယ္ေပမယ့္ ပညာမငယ္ သူမ်ားအျဖစ္ စီးပြားေရး တကၠသိုလ္ႀကီးက ေမြးထုတ္ထား ပါလားဆိုၿပီး အမိ တကၠသိုလ္ႀကီးကို ပိုယံုၾကည္ကိုးစားမိ ေစေလာက္ေအာင္ ထူးခြၽန္ ထက္ျမက္ၾကသူမ်ားပါ။ စာသင္ခန္း ရွိ စတိတ္ခံုေပၚက ဆရာ ေတြက အပိုင္ႏိုင္ဆံုး သီအိုရီေတြ၊ အျပည့္ဝဆံုး ဗဟုသုတေတြကုိ ဆင့္ပြားေပးသလို ေအာက္က သင္ယူေနတဲ့ သင္တန္းသား ေတြဟာလည္း ႐ႈေထာင့္ ေပါင္းစံုက အေတြ႕အႀကံဳ၊ အခက္ခဲေတြကို သီအိုရီ ေတြနဲ႔ ညႇိဖို႔ ျပန္လွန္ေမးျမန္ ေဆြးေႏြးၾကတဲ့ အတြက္ ပညာရပ္ ေပါင္းစံုဟာ သင္တန္းခန္းရဲ႕  ေနရာစံုက ေနရရွိတဲ့ အေနထားပါ။ သင္တန္း ကာလ ၂ႏွစ္ ၿပီးေျမာက္ခ်ိန္မွာေတာ့ ဘာသာရပ္ အားလံုးကလည္း ျခံဳငံုမိသြားပါျပီ။

ျပည္သူ႔အေရးကို စီမံခန္႔ခြဲဖို႔ ဆိုေတာ့ သိထားရမယ့္ အေၾကာင္းေတြက ကိုယ့္တုိင္းျပည္၊ အျခားတိုင္းျပည္ေတြအေၾကာင္း(အထူးသျဖင့္္ အေရွ႕အာရွ ႏုိင္ငံေတြနဲ႔ အေရွ႕ ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံေတြ) ကိုယ့္ႏိုင္ငံနဲ႔ လူမ်ဳိးရဲ႕ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ေတြ၊ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအေၾကာင္း ေလ့လာမယ္ဆို ဘယ္အခ်က္ေတြနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ ခ်ိန္ထိုးမလဲ၊ လူသား အရင္းအျမစ္ကို အေကာင္းဆံုး အေနအထား ျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လို စီမံခန္႔ခြဲမလဲ၊ ၿမိဳ႕ျပနဲ႔ေက်းလက္ရဲ႕ ကြာဟမႈနဲ႔ တိုးတက္မႈကို ဘယ္လိုညႇိယူမလဲ၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို ပေပ်ာက္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ၊ သိထားရမယ့္ ဥပေဒေတြ၊ တရားစီရင္ေရးစနစ္ေတြ၊  ႏုိင္ငံတကာ ကုန္သြယ္မႈေတြ၊ ၿပီးေတာ့ စာရင္းအင္းပညာ နဲ႔ ဘယ္လို စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲမလဲ။ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းမ်ား၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းစနစ္မ်ား၊ လူထုက်န္းမာေရး၊ သဘာဝဝန္းက်င္ကိစၥမ်ား အေရးေပၚကိစၥမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲမႈစသျဖင့္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းေတြက အျပည့္အစံုပါပဲ။ စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းတဲ့၊ တိုင္းျပည္အက်ဳိးကို ေျမာ္ျမင္ေစႏိုင္ တဲ့ ဒီပညာရပ္ မ်ားကို သင္ယူခဲ့ရတဲ့ အခ်ိန္ေတြမွာ အလုပ္ကိစၥမ်ားက တစ္ဖက္မို႔ ပင္ပန္းေပမယ့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားတဲ့ ခရီးႏွစ္ေတြလိုေတာ့ မထင္ခဲ့မိပါဘူး။ ေအာင္ျမင္မႈရဲ႕ လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္ေတြရွိေနတဲ့ သင္ခန္းစာေတြကို သင္ယူရျခင္း မဟုတ္လား။ အဲဒီသေဘာတရားေတြ သင္ယူၿပီးခ်ိန္မွာေတာ့ ငါ ေမြးဖြားလာတဲ့ ဒီေျမကိုဘာေတြနဲ႔ အက်ဳိးျပဳမလဲ၊ ဘယ္ေလာက္ေကာ ေက်းဇူးဆပ္ၿပီးၿပီလဲဆိုတဲ့ အေတြးအေမးေတြက ႀကီးစိုးထားေနပါေတာ့တယ္။ ခုခ်ိန္မွာ အခ်ိန္ျပည့္ MPA က အပတ္စဥ္ (၁၁)ခုရွိေနၿပီး၊ အခ်ိန္ပိုင္း EMPA က အပတ္စဥ္ (၉)ကို ေရာက္ရွိလာေနပါၿပီ။ ဆယ္ႏွစ္ဆို တဲ့ ကာလအတြင္းမွာ အပတ္စဥ္ေပါင္း ႏွစ္ဆယ္ကိုေအာင္ျမင္စြာ ဖြင့္ႏုိင္ခဲ့တဲ့ အမိစီးပြားေရး တကၠသိုလ္ႀကီးရဲ႕ ပီတိက ဘယ္လိုမ်ား ရွိေနမွာပါလိမ့္။ သူအေရာင္တင္ ေမြးထုတ္ လိုက္တဲ့ လူ႔စြမ္းအား ပိုင္ရွင္ေတြဟာ တုိင္းျပည္ အတြက္ ဘာေတြလုပ္ေပးႏုိင္မလဲဆုိတဲ့ စိတ္နဲ႔ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲေရးေတြမွာ အေျမာ္အျမင္ ရွိရွိ လုပ္ကိုင္ ေနၾကမွာကိုး။ သင္ၾကားေပးခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသားဦးေရ ကလည္း (၉၅၂) ဦးရွိခဲ့ၿပီ။ ကိုယ့္အပတ္စဥ္လိုက္ ေတြ႕ဆံုမႈေတြရွိခဲ့ၾကေပမယ့္ MPA အပတ္စဥ္ အားလံုးေတြ႕ဆံုတဲ့ MPA Gathering Dinner ကေတာ့ ၂ဝ၁၁ ခု၊ ဇန္နဝါရီ ၂၉ ရက္ေန႔ ညေနက်မွ အင္းလ်ားလိတ္ ျမက္ခင္းျပင္မွာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဆရာႀကီး၊ ဆရာမႀကီး ၃၈ ဦး ေက်ာင္းသား ၄၄၈ ဦး တက္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ ပထမဆံုးဆံုေတြ႕ ပြဲ ဟာ ေအာင္ျမင္တယ္လို႔ ဆိုရမွာပါ။ ဒီပြဲမွာပဲ MPA network  ဖြဲ႕စည္းေရး အတြက္ မူၾကမ္းေရးဆြဲထားတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံု (Constitution) ကို ယာယီအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ ဥကၠ႒က အက်ဥ္း႐ံုး ဖတ္ၾကား တင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ MPAN နဲ႔နာမည္ေပးထားတဲ့  MPA ကြန္ရက္ရဲ႕  ဖြဲ႕စည္းပံုအျပည့္ အစံုကို on-line မွာလည္း ႀကိဳတင္ၿပီး တင္ထားေပးလို႔ အစည္းအေဝး ကို တက္လာတ့ဲ သူေတြအားလံုးကလည္း သိရွိၿပီးသား ျဖစ္ေနၾကပါၿပီ။ အႀကံျပဳခ်က္ ေတြကိုလည္း on-line ကေနပဲ ေပးတဲ့လူေတြကလည္း ေပးထားၿပီးၾကပါၿပီ။ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထပ္မံက်င္းပမယ့္ ညီလာခံႀကီး  သင္းလံုး ကြၽတ္ အစည္းအေဝးႀကီးမွာ တင္ျပေဆြးေႏြး အတည္ျပဳၿပီးရင္ အဖြဲ႕ဝင္ေတြအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံအက်ဳိးကို တစ္ခန္းတစ္က႑ ကေန ပိုလို႔ စည္းလံုးစြာ၊ နားလည္မႈရွိစြာနဲ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၾကမွာ ျမင္ေယာင္ရင္း …..

ေငြေသာ္တာ