ေခတ္္တိုင္း

ဘယ္သူက ဘယ္သူ႔လူမွန္းမသိဘူး
ဘယ္သူက ဘယ္သူ႕ကို ေမြးစားထားလဲ အကဲခတ္လို႔မရဘူး
ဘယ္သူက ဘယ္သူ႕ထဲကလဲလို႔ မွန္းဆမရဘူး
ဘယ္သူက ဘယ္သူ႔ကို အသံုးခ်လိုက္မွန္းလည္း မသိဘူး
ဘယ္သူက မွားၿပီး ဘယ္သူမွန္လဲ ေဝခြဲလို႔ မလြယ္ဘူး

ရန္သူေယာင္ေဆာင္ထားတဲ့ မိတ္ေဆြေတြ
မိတ္ေဆြေယာင္ေဆာင္ထားတဲ့ သစၥာေဖာက္ေတြ
သစၥာတရား ပံုစံမ်ဳိးစံု ထြင္းထုသူေတြ
ထုဆစ္သူမ်ားအျဖစ္ လူလံုးျပခ်င္သူေတြ
လူလံုးမျပခ်င္ေပမယ့္လည္း ပါခ်င္သူေတြ
ဘယ္လိုပါပါ အရာမေရာက္လာတဲ့ ကိစၥေတြ
ဘယ္ေလာက္ေတာင္ၾကာခဲ့ၿပီလဲ
ဘယ္ေလာက္ေတာင္ၾကာဦးမွာလဲ
သံသရာတေလွ်ာက္လံုး ဒီလိုပဲလား

ငါ့ရဲ႕ အၾကည့္၊ အေငး၊ အေတြးေတြမွာလဲ
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြမပါႏိုင္ေတာ့ၿပီဘဲ
ငါ့ကိုယ္ငါလည္း  ဒိုင္ႏိုေဆာႀကီး မဟုတ္မွန္းသိၿပီပဲ
ငါ့ရဲ႕ အေရာင္ေျပာင္းဥာဥ္နဲ႔ ပုတ္သင္ညိဳဘဝဟာ
ဟို ေပါင္းစား ေျမႇာင္ထားၿပီး
ကိုယ့္ကိုယ္ကို ဒိုင္ႏိုေဆာလို႔ ထင္ေနေသးတဲ့
အိမ္ေျမႇာင္ထက္ေတာ့ သာမယ္ထင္တာပဲ

10.12.10