က်ိတ္ၿပံဳး

ႏူးည့ံတဲ့အထိေတြ႕တစ္ခု သူ႔ႏႈတ္ခမ္းနဲ႔ ကိုယ့္ပါးၾကားမွာျဖစ္တဲ့အခ်ိန္ဟာ
နံနက္အလင္းျပဴလာေစတာေပါ့
ဒါ အနမ္းမဟုတ္ဘူး

မြန္းတည့္ေနေအာက္မွာ
သူက သူအတြက္႐ုန္း
ကိုယ္ကအားလံုးအတြက္႐ုန္း ေနရတာ
ဒါ ဘဝမဟုတ္ဘူး

ညအလင္းေပးတဲ့ လတစ္စင္းကသူရဲ႕ ၾကယ္စင္ေဖာ္မ်ားနဲ႔ထြက္လာခ်ိန္မွာ
သူက သူ႔အေဖာ္နဲ႔ ကိုယ္ကကိုယ့္အေဖာ္နဲ႔
အဓိပၸာယ္နည္းနည္း ေန႔တစ္ခုကို ျခင္ေထာင္ခ်ရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္လိုက္ရတာ
ဒါ အခ်စ္မဟုတ္ဘူး

မဟုတ္္တာေတြနဲ႔ ဟုတ္ေအာင္ေနရတဲ့ ဘဝႀကီးကို
အားက်ေနတဲ့သူေတြ၊ တမ္းတေနတဲ့လူေတြ
ၾကည့္ရင္း….ၾကည့္ရင္း…..
ငါ့အတြက္….က်ိတ္ၿပံဳးေနရတာတစ္ခုဘဲ ဟုတ္ေနတယ္။

27.1.07   8:50 Pm