ဒို့ႏွစ္ေယာက္

ေအးျမျခင္းက လန္းဆန္းမႈတစ္မ်ဳိးေပးတယ္
ေႏြးေထြးျခင္းက ၾကည္လင္ေပ်ာ့ေျပာင္းေစတယ္

ေအးျမျခင္းနဲ႔ ေႏြးေထြးျခင္းေတြကို ေပါင္းလိုက္တာ
အဝါနဲ႔အျပာ ေရာလုိက္သလို ဘာေၾကာင့္ျဖစ္သြားတာလဲ

ေပးသူဘက္က ဘာေတြလိုေနလဲ
ယူမယ့္သူက ဘာေတြေတာင္းဆိုေနလဲ

လူ႔ဘဝမွာ….
ေပးကားေပး၏ မရ
ေကြၽးကားေကြၽး၏ မဝ
ႏွလံုးသားက်ေတာ့
ခ်စ္ကား ခ်စ္၏ ဒဏ္ရာဗလပြ
ေဝးလိုက္ဖို႔ စဥ္းစားတာခဏခဏ
ဘဝဇာတ္ၫႊန္းအတိုင္း
ဝဋ္ေၾကြးေတြကုန္မွ
ေနာက္တစ္ေယာက္ကို ခ်စ္လို႔ရမယ့္ဘဝ

ခုေတာ့…..
အခ်စ္မီးေတြေလာင္ၿမိႇဳက္ေနတဲ့
တူႏွစ္ကိုယ္ ဒယ္ပူအိုးမွာ
ေဘးအပူထက္ ေဆြးပူကာ လက္သီးပုန္းထိုးၾကတာလဲ
ေမးလြဲမတတ္ပါဘဲ။        ။

11:21 Pm